Địa chỉ: Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0968.199038
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Lãng Ngâm

Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
0968.199038
c0langngamgb@bacninh.edu.vn